Faik Besimoğlu Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

Anaokulu

Anaokulu

4 yaş, 5 yaş, 6 yaş arasındaki çocuklarımızın okul öncesi dönemi temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını ve doğuştan gelmiş olan potansiyeli işleyebilmek, ortaya çıkarabilmektedir. İnsan zekasının %70’nin gelişimi bu dönemde tamamlandığı için bu yaştaki eğitim insanın özelliklerini ömür boyu biçimlendirir. ANASINIFLARINDA UYGULANAN GÜNLÜK DERS ÇİZELGESİ Çocukların bağımsız hareket ederek, el-göz koordinasyonu, algılama yeteneklerini desteklemek için Programla-Uygula-Topla-Değerlendir ( P.D.R ) programı uygulanır. Çocuklara yaratıcılıklarını geliştirme, artık malzemelerin değerlendirme ve yeni ürünler oluşturma fırsatı verir. Bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel değişimin %70 ‘in tamamlandığı okul öncesi dönemde çocuklara günlük yaşamda kullanılan kavramları öğretmek, toplum kurallarını benimsetmek amacıyla hazırlanan program 1. Empati yaparak karşısındakini anlayabilme 2. İletişim dilini yakalayabilme 3. Toplumda birey olduğunun farkına varabilme 4. Kendini ifade edebilme, Sorunları çözebilme 5. Eleştiriye ve özeleştiriye açık olabilme 6. Etik davranış gösterebilme Çocukların birikmiş enerjilerini olumlu yönde sarf ederek, üretici ve yaratıcı bireylerin yetişmesine, kişilik gelişimi ve sosyalleşmesinde önemli rol oynayan müzik ve oyun, çocuğun ruhsal gelişiminde önemlidir. Çocuk eğlenirken öğrenir. Fiziksel-duyusal-motor-dil-zihinsel-duygusal-sosyal yönden gelişir.Yetişkinlerle oyun yoluyla iletişim kurduğunda iç dünyasını, duygularını oyun yoluyla anlatır. Anasınıfı eğitimin en önemli amaçlarından biri, bireyin içinde bulunduğu ortama uyum sağlamasıdır. Bu temelin de, okul öncesi döneminde atıldığı bilimsel ispatlanmıştır. FABEV bu çalışmayı 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından başlatılmıştır. Bu çalışma Okul-Aile-Çocuk üçgeni arasında çocuğun sevgi ile büyümesidir. Daha mutlu Anne-Baba olabilme, nitelikli iletişim, Aile ve çocuk arasında sözleşme, kuralları çocuklarla belirleme, etkili konuşma, ödüllendirme, fiziksel temas, sevgide disiplin olarak verilir . Kurallara uyarak ses tonunu ayarlama; alçak, normal, yüksek, nerelerde bu ses tonlarını kullanılacağının farkına varması. Yürüme, koşma, ayak ucunda yürüme gibi kurallarında çocuklarla belirlenir.