Faik Besimoğlu Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

Başarılarımız

Başarılarımız

AMAÇLARIMIZ

• Tüm öğrencilerin başarılarını arttırmak
• Başarılı ve başarısız öğrenciler arasındaki seviye farkını azaltmak
• Okula güveni ve veli katılımını arttırmak
• Okulun tamamında liderlik davranışlarını ve bunun her alandaki geçerliliğini arttırmak
• Yönetici ve çalışanların strateji geliştirme kapasitesini arttırmak
• Okul kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
• Çalışanların hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanmasını sağlamak, okulun vatandaş nezrinde güvenirliğini sağlamak
• Verilen hizmetlerin gelecekteki rolü ve gücünü gerçekçi ve katılımcı bir anlayışla incelemek,geliştirilmiş vizyon (doğruluk, misyon, hedefler) oluşturmak
• Amaçlara ulaşabilmek için gerekli süreç, teknoloji, insan kaynağı bilgi ve diğer kaynakları tespit etmek
• Performans hedefleriyle okulumuzun amaç ve hedefleri arasındaki ilişkiyi kurmak
• Değişimi uygulama içinde yakalamak
• Sonucu kaynağına inmek ve sisteme odaklanmak
• Öğretmen ve öğrenciler faaliyet planlarını birlikte yaparlar
• Öğrenciler kendi değerlendirmelerini yaparlar
• Bilgi, öğrenciler tarafından elde edilir , değerlendirilir , düzenlenir ,yorumlanır ve uygun kitlelere ulaştırılır.
• Sistem karmaşıktır.Öğretmen ve öğrenciler ders sistemi üzerinde anlaşırlar ve okul dışında da ek bilgi elde ederler.

HEDEFLERİMİZ

• Kalite; Müşteri memnuniyetini garanti etmek için en yüksek kalitede hizmet sağlamak.
• Büyüme; Uzun dönemdeki büyümeyi sağlama almak ve pazar payını artırmak.
• Çalışanlar; Misyonumuzu yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz insanlara sahip olduğumuza emin olmak.
• Etik Yaklaşım; Vakıf şubesini kamu yararıyla uyumlu bir biçimde yönetmek.
• Mali Performans; Büyümede birinci sırada tutacak ve vakfın gelirini en yüksek düzeye ulaştıracak üstün sonuçları elde etmek.
• Daha çok vatandaşın özel öğretim kurumlarından faydalanmasını sağlamak.
• Özel öğretim kurumlarındaki eğitim , öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek.
• En iyiye ulaşmak için, çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak etkinlik, verimlilik,iletişim ve işbirliğini artıracak yapılanmayı sağlamak.
• Özel öğretim kurumlarında sürekli iyileştirmeyi sağlamak için denetim sistemini (rehberlikanlayışıyla) yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.
• Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirmesistemini kurmak.