Faik Besimoğlu Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

Okul Müdürümüzden

Okul Müdürümüzden

Değerli anne babalar ,Siz değerli ebeveynlerin ve biz eğitimcilerin en temel uğraşı , çocuklarımızın mutlu ve başarılı geleceği için uzak ufuklara bakmaktır. Onların geleceği için çıkacağımız uzun yolculuğun en önemli yönü olan başlangıç noktası, geleceğe uzanan bu yolculuğun sonraki adımlarını da belirlemektedir. Çünkü “ ilk’ okul yaşantımızda edindiğimiz izlenimler; daha sonraki yaşam biçimimizi, kişiliğimizi, dünyaya bakışımızı; kendimizi ve çevreyi algılayış biçimimizi derinden etkiler. Bu etkinin kaynağı; her türlü bilimsel, kültürel ve sosyal pozitif değeri içinde barındıran ve kurumsal ilkelerde ifadesini bulan ‘okul iklimidir’ Çocuklarımızın yeni bir başlangıca nerede ve nasıl adım atacağına karar vermek,onların sadece bilgisiyle donandığı bir sürece karar vermek değildir.Bu aynı zamanda onların her türlü özelliğinin keşfedildiği,bu özelliklerin güçlendirildiği;yaşam karşısında gösterecekleri duruşu edindikleri yolculuk boyunca paylaşacakları ve katkıda bulunacakları yaşam ortamına karar vermektedir. Biz Faik BESİMOĞLU İlköğretim Okulu ailesi olarak, aydınlık Türkiye’mizin teminatı olan çocuklarımızı, Atatürk ve Cumhuriyet İlkelerini özümsemiş, evrensel değerleri benimsemiş, ulusal kimliği ile gurur duyan, üretken ve yaratıcı birer “Dünya Vatandaşı” olarak yetiştirmek üzere yola çıktık. “Öğrencilerimizin sadece yaşadıkları toplumda değil, uluslararası platformda da başarılı ve aranan bireyler olarak yetişmesi temel hedeflerimizdendir. Bu nedenle, öğrencilerimizi hem akademik anlamda başarılı ve donanımlı hem de Atatürkçü, demokrasiye inanan, kendi kültürünü ve diğer kültürleri tanıyan, anadilini ve yabancı dili iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, bilgiyi ezberlemeden yeniden yorumlayabilen analiz ve sentez yaparak edindiği bilgileri yaşam becerilerine dönüştürebilen, özgüvenli, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için tüm olanaklarımızı kullanacağız. Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alacak Faik BESİMOĞLU İlköğretim Okulu; bireysel farklılıkları da dikkate alarak akademik başarıların yanı sıra öğrencilerde doğuştan var olan yetenekleri de ortaya çıkarma ve geliştirme imkanı sunarak, onları spor ve sanatta da başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Özel Faik BESİMOĞLU İlköğretim Okulu siz velilerimiz ve tüm olanaklarınızı seferber ettiğiniz çocuklarınız için bir ayrıcalıktır.

Okul Müdürü