Faik Besimoğlu Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

Rehberlik Hizmeti

Rehberlik Hizmeti

Türk Milli Eğitim Temel Kanunu incelendiğinde “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücü, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbür değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” ve “iyi bir vatantaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenimine hazırlamak, devam edebileceği üst öğrenim okul ve programlarının hangi mesleklerin yolunu açabileceğinin ve kendisine sağlayacağı yaşam standardı konusunda bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapmak “ ilkeleri benimsemiştir. Bu bağlamda, ilgili mevzuat hükümleri ile bilimsel ve 21. Yüzyıl Bilgi Çağının gereklerine uygun olarak yapılandırılan okulumuzdaki “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri”, “Gelişimsel Rehberlik” modeli yürütülecektir. Fabev eğitim kurumları, öğrencilere iki alanda beceri kazandırmaya amaçlamaktadır. Bunların ilki öğretim programları aracılığı ile "akademik beceriler" Okulumuz. "Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri aracılığı ile yaşam becerileridir. Okulumız "Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilerimize; "kendini tanıma ve kabul etme, etkili iletişim becerilerini, karar verme-problem çözme becerilerinmi, yaşam felsefesi geliştirmesini, stresle baş etme öfke kontrolünü, sorumluluk bilincini, kariyer yönetim becerilerini, psikolojik iyilik halini artırma becerilerini vb…" "kazandırmaya odaklanacaktır. Okulumuzda, okul öncesinden itibaren tüm öğrencilerin "yaşam kariyeri gelişimini" desteklemek için çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Bu itibarla, okulumuzda yürütülecek eğitimde psikolojik hizmetler; psikolojik danışma, sınıf rehberliği, okul kapsamlı etkinlikler, konsültasyon, koordinasyon ve akran yardımcılığı ile yürütülecektir. Öncelik olarak öğrencilerin ruh sağlığının korunması amacını güdecek olan kurumumuzda, "Sınıf Rehberliği Program" çalışmaları dikkate alınacaktır.