Faik Besimoğlu Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı

İlköğretim

İlköğretim

Özel Faik BESİMOĞLU İlköğretim Okulunda tam bilgi donanımlı, özbenliği gelişmiş, araştırmacı, problem çözme ve karar verme becerisi yüksek, bireyler yetiştirmek sistemimizin hedefidir. Öğrencilerimize, bir üst eğitim programına geçişlerinde gereken akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerine de yanıt verebilen kapsamlı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli ve dinamik eğitim ve öğretim kadrosuyla okulumuz; öğrencilerinin bilgiye ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir. Bu anlamda Faik Besimoğlu İlköğretim Okulunda “Tam Öğrenme Sistemi” uygulanmaktadır. Sistemi gerçekleştirebilme amacıyla 2012 -2013 Eğitim – Öğretim yılında okulumuza; Anasınıfı – 1.Sınıf – 2.Sınıf – 3.Sınıf kayıtları yapılacaktır. Özel FABEV İlköğretim Okulu, yaşları 7–14 olan öğrencilere yüksek standartlarda eğitim sağlayan, onları en az iki yabancı dili Türkçe kadar mükemmel kullanabilen ve kendi kültürü ile birlikte diğer kültürlere açık ve saygılı öğrenciler olarak lise öğrenimine hazırlayan bir Türk özel ilköğretim okuludur. Okulumuz, bireysel gelişimi destekleyen, öğrencinin aktif olmasını sağlayacak öğretim yöntem ve teknikleriyle, ağırlıklı İngilizce eğitimini 1.sınıftan itibaren uygulayan, 4. sınıfta ikinci yabancı dil eğitimine başlayan bir eğitim felsefesini benimsemiştir. Eğitim - öğretimin sağlıklı yapılabilmesi için, sınıflarımızdaki öğrenci sayısı en çok "24" te sabit tutulmaktadır. 1. sınıflardan itibaren İngilizce, Bilişim Teknolojileri, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik derslerine branş öğretmenleri girmektedir. Okulumuzda 4. sınıftan itibaren sekizden az olmamak koşulu ile lise eğitimine hazırlayıcı deneme sınavları uygulanmakta, ölçme-değerlendirme birimimiz tarafından öğrencinin akademik gelişimi izlenmektedir. 1-5. sınıflarda, üniteler baz alınarak öğrenci gözlem formları ünite sonunda hazırlanır, sınıf öğretmenleri tarafından her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirilir. Derslerde ünite konuları ile ilgili proje çalışmalarına yer verilerek öğrenciler araştırma ve incelemeye yönlendirilir. Öğrencilerin birlik ve beraberlik içinde yardımlaşarak çalışmaları sağlanır. Öğrencilere verilen proje ve performans görevleri ile öğrencilerin akademik bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanır. 4-8. sınıflarda akademik başarılarını artırmaya yönelik deneme sınavları yapılır ve öğrencilerin akademik gelişimleri gözlenir. 4. sınıftan itibaren SBS çalışmaları yapılır. Ünite ve konu sonlarında kısa cevaplı çalışma kâğıtları, mini testler vb. uygulanır. Proje çalışmaları ile öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilir. Öğrencilerimize yetersiz oldukları derslerden yetiştirme kursları uygulanır ve hafta içi etüt saatlerinde test tekniğini geliştirici, sınavlara hazırlayıcı çalışmalar yaptırılır. 1-8. sınıfların yalnızca Türkçe dersinde değil, tüm derslerdeki sözlü ve yazılı anlatımlarında Türk dilini doğru ve düzgün kullanmalarına özen gösterilir. Bu doğrultuda belirlenen program dâhilinde okulumuzda her gün okuma saatleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren kitap sevgisiyle yetişmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz okul içi, il ve ülke çapında resim- şiir- kompozisyon ve spor alanındaki yarışmalara katılmaları için yönlendirilir ve öğrencilere teşvik edici ödüller verilir. Bunun yanında okulumuz Comenius, Eco-Schools, sanal ortamda kardeş okul gibi birçok uluslar arası projede yer almaktadır. Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, uzman öğretmenler tarafından programlanıp uygulanan haftada iki saatlik kulüp çalışmalarına yönlendirilirler. Kulüp çalışmaları yoluyla öğrencilerimiz, yeteneklerini, kendine güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çalışmalar yaparlar. Öğrencilerimiz binicilik, ebru, fotoğrafçılık, yüzme gibi yirmiden fazla kulüpten istediklerini seçmektedirler. Yapılan etkinlik ve çalışmalar, yılsonunda çeşitli programlar dâhilinde velilerimize sunulur.